De Pre-School Academy is ontworpen om kinderen academisch en fysiek te laten groeien. Kinderen zullen ontdekken dat leren leuk is op deze academie, waar ze het curriculum zullen volgen dat bestaat uit:

  1. Rekenvaardigheid,
  2. Taalontwikkeling,
  3. lichamelijke opvoeding / ontwikkeling van motorische vaardigheden,
  4. Muziek,
  5. Kunst, natuur en andere verrijkende vaardigheden.
  6. Engels

De Academie is voor 2-4-jarigen.

Naast de hierboven genoemde activiteiten zullen wij ook aandacht besteden aan het leren van de Engelse taal. Dit doen wij met het programma; Benny’s playground.

Benny’s Playground

Benny’s playground is een Engelstalig activiteitenprogramma voor peuters dat volledig aansluit bij de belevingswereld van jonge kinderen. Het programma is gebaseerd op de natuurlijke taalverwerving en gericht op begrijpen, spreken en interactie. Peuters leren spelenderwijs. Ze spelen met taal, met klanken, woorden en zinnen. Zonder dat ze zich daar bewust van zijn groeit hun woordenschat snel.

Door structureel het Engels spelenderwijs aan te bieden, ontwikkelen de kinderen een basiswoordenschat in het Engels en ontwikkelen zij veel plezier en zelfvertrouwen. Samen met Benny, de handpop, zingen en spelen de kinderen elke dag in het Engels!

Op de groep wordt een zogenaamde English corner ingericht. Hierin staat een boom met afbeeldingen van de kernwoorden die Benny gebruikt. Deze boom speelt een centrale rol in de activiteiten.

De kernwoorden komen altijd terug in de activiteiten, zodat de kinderen een directe link hebben met wat ze kunnen zien, horen, aanraken of voelen.

Het voorlezen is een belangrijk onderdeel van het programma. Ook wordt er veel gezongen en veel spelletjes gespeeld. De liedjes die gebruikt worden zijn vaak bekend en zeer eenvoudig.